Welkom bij SPEL Psychologen Putten

Welkom op de website van SPEL Psychologen Putten, een WTZi erkende GGZ- instelling die, in nauwe samenwerking met de huisarts,
zowel Basis GGZ(BGGZ) als Specialistische GGZ(SGGZ) aanbiedt bij de meest voorkomende psychische stoornissen maar vooral bij de behandeling van hechtingsproblematiek en vroegkinderlijke traumatisering.

Met welke overige klachten kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht met de volgende klachten:

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (verstandelijke beperking, ADD/ ADHD, autisme spectrum stoornissen
 • Stemmingsstoornissen (depressieve klachten, verdriet en somberheid, uitgestelde rouwreactie)
 • Angststoornissen (fobie, paniekstoornis)
 • Dwangstoornissen
 • Voeding- en eetstoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornissen (psychosomatische klachten)
 • Gedragsstoornissen (impulsbeheersing)
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Persoonlijkheidsstoornissen (vroeg in het leven begonnen patronen die tot problemen leiden in persoonlijke en sociale situaties)
 • Psychotrauma en stressgerelateerde stoornissen (PTSS, complexe PTSS, hechtingsstoornis, dissociatieve stoornis)
 • Gezinsproblemen

Afhankelijk van de duur, aard en ernst van de problematiek kunnen deze klachten in de BGGZ of in de SGGZ worden behandeld en worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Lees meer.