Tarieven en vergoedingen

Wanneer u door uw huisarts wordt verwezen, worden psychologische behandelingen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

De huisarts maakt een inschatting van de aard, de ernst en de duur van uw klachten en verwijst u op grond daarvan voor Generalistische Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende polissen voor verzekerden

Ongeacht de polis die u heeft is er een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar wanneer u een behandeling ondergaat in de GGZ en voor vergoeding in aanmerking wilt komen.

Wie maximale keuzevrijheid wil, kiest voor de restitutiepolis. Bij deze wat duurdere verzekering vergoedt de verzekeraar de behandeling op basis van het marktconforme tarief bij alle aanbieders, of die een contract hebben of niet. Bij een restitutiepolis geeft de behandelaar meestal de factuur mee aan de cliënt die deze declareert bij de zorgverzekeraar.

Wanneer u een naturapolis of budgetpolis heeft adviseren we u dan ook over te stappen naar een restitutiepolis. Uw behandeling wordt dan vergoed op basis van het marktconforme tarief en de mogelijkheid u de behandeling te bieden die het meest aansluit bij uw problematiek wordt daarmee vergroot. U kunt jaarlijks tot 31 december de overstap maken naar een restitutiepolis.

Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar vaak kiezen uit drie type polissen. De naturapolis komt het meest voor en vergoedt de zorg direct aan de zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft. De budgetpolis gaat nog een stapje verder. Hiervoor contracteert de verzekeraar een selectief aantal behandelaren waarvan zij vinden dat die deze zorg het best en voordeligst aan kan bieden. De keuzevrijheid voor de cliënten is daarmee beperkt.

 

Aanvullend verzekerd

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed door de basis- of specialistische GGZ. Vergoeding van deze zorg kan soms wel geschieden via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg). Dit geldt ook voor de behandelingen met onze niet GZ-psychologen die aangesloten zijn bij alternatieve beroepsverenigingen. Hierover kunt u contact opnemen met onze zorgadviseur.

 

Behandeling kinderen en jeugdigen

Sinds januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandelingen van kinderen en jeugdigen. Om voor onze behandelingen in aanmerking te komen is vooraf een toezegging van de gemeente waar het kind of de jeugdige woonachtig is nodig. Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze zorgadviseur.

Niet vergoede zorg

Soms kiezen mensen er voor de kosten van de behandeling zelf te betalen en niet via de ziektekostenverzekering te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld om privacy redenen zijn of omdat iemand een zeer hoog eigen risico heeft. Ook vallen niet alle klachten en problemen onder de verzekerde zorg. In dat geval kunt u bij de zorgadviseur navragen welk tarief voor u van toepassing is.

Een afspraak afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen.

Dit kunt u doen per telefoon op 0577-461040, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@spelpsychologenputten.nl Wij nemen dan contact met u op.

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald.

No show tarief

SPEL Psychologen Putten zal in voorkomende gevallen een rekening naar de cliënt sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van €75,- gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

 

 

 

Klachten

Wij hechten waarde aan professionele, efficiënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar u te behandelen op een manier die aansluit bij uw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kunt u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben.

Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

Elke psycholoog werkzaam bij SPEL Psychologen Putten  is lid van het NIP (www.psynip.nl) en houdt zich aan de opgestelde beroepscode. Onderstaande link verwijst naar deze beroepscode en bijbehorende klachtenprocedure indien er de wens bestaat een klacht in te dienen. In dat geval kunt ook terecht bij een van onze beroepsverenigingen en de overheidsregisters.

Meer informatie hierover vindt u op onderstaande websites:

NIP LVVP