Klachten

Wij hechten waarde aan professionele, efficiënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar u te behandelen op een manier die aansluit bij uw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kunt u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

Heeft u een klacht over SPEL Psychologen Putten welke u schriftelijk kenbaar wenst te maken, vult u dan het onderstaande formulier in:

Klachtenformulier

U kunt met geschillen over een behandeling terecht bij NIP,LVVP: www.nip.nl; www.lvvp.nl

Tarieven en vergoedingen SGGZ en BGGZ

Wanneer u door uw huisarts wordt verwezen, worden psychologische behandelingen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit het basispakket geldt een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Sommige verzekeraars bieden polissen met een hoger vrijwillig eigen risico. Wanneer u een behandeling ondergaat in de GGZ en voor vergoeding in aanmerking wilt komen, betaalt u het eigen risico. De huisarts maakt een inschatting van de aard, de ernst en de duur van uw klachten en verwijst u op grond daarvan voor Generalistische Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.

Verschillende polissen voor verzekerden

Een restitutiepolis geeft (bijna) altijd recht op 100% vergoeding van de behandeling. Bij een naturapolis is dit niet het geval. Indien je een naturapolis hebt, neemt SPEL Psychologen Putten de kosten voor de behandeling voor haar rekening die niet door de verzekeraar worden vergoed. Met uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico van €385,- wanneer deze nog niet is aangesproken. Om vrije zorgkeuze te hebben, adviseren wij een naturapolis om te zetten in een restitutiepolis. Dit kan jaarlijks tot 31 december. Sinds januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandelingen van kinderen en jeugdigen. Om voor onze behandelingen in aanmerking te komen is vooraf een toezegging van de gemeente waar het kind of de jeugdige woonachtig is nodig. Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze zorgadviseur. Soms kiezen mensen er voor de kosten van de behandeling zelf te betalen en niet via de ziektekostenverzekering te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld om privacy redenen zijn of omdat iemand een zeer hoog eigen risico heeft. Ook vallen niet alle klachten en problemen onder de verzekerde zorg. In dat geval kunt u bij de zorgadviseur navragen welk tarief voor u van toepassing is.

Een afspraak afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Dit kunt u doen per telefoon op 0577-461040, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@spelpsychologenputten.nl Wij nemen dan contact met u op. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald.

No show-tarief

SPEL Psychologen Putten zal in voorkomende gevallen een rekening naar de cliënt sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van €75,- gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.