Klachten

Wij hechten waarde aan professionele, efficiënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar u te behandelen op een manier die aansluit bij uw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kunt u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

Heeft u een klacht over SPEL Psychologen Putten welke u schriftelijk kenbaar wenst te maken, vult u dan het onderstaande formulier in:

Klachtenformulier

Externe en onafhankelijke klachtenbehandeling

Wanneer u liever contact opneemt met een onafhankelijke klachtenbemiddelaar, kunt u uw klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht dan met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket.nl. Voor meer informatie: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg.

 

De Geschillencommissie

U kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt dit geschil en doet een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover: www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

Ons klachtenregelement vindt u onder het kopje contact.

 

Een afspraak afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Dit kunt u doen per telefoon op 0577-461040, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@spelpsychologenputten.nl Wij nemen dan contact met u op. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald.

Kosten

Spel Psychologen Putten heeft met alle verzekeraars een contract, wij rekenen de zorgkosten rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico voor eigen rekening zijn.

No Show tarief

Een gemist of te laat afgezegde afspraak, d.w.z. minder dan 24 uur van tevoren, wordt rechtstreeks bij de cliënt gedeclareerd, ondanks de reden. Het tarief hiervan is €75,-