Tarieven en vergoedingen

Wanneer u door uw huisarts wordt verwezen, worden psychologische behandelingen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

De huisarts maakt een inschatting van de aard, de ernst en de duur van uw klachten en verwijst u op grond daarvan voor Generalistische Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.

Niet vergoede zorg

Soms kiezen mensen er voor de kosten van de behandeling zelf te betalen en niet via de ziektekostenverzekering te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld om privacy redenen zijn of omdat iemand een zeer hoog eigen risico heeft. Ook vallen niet alle klachten en problemen onder de verzekerde zorg. In dat geval kunt u bij de zorgadviseur navragen welk tarief voor u van toepassing is.

 

Klachten

Wij hechten waarde aan professionele, efficiënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar u te behandelen op een manier die aansluit bij uw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kunt u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben.

Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen

Behandeling kinderen en jeugdigen

Sinds januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandelingen van kinderen en jeugdigen. Om voor onze behandelingen in aanmerking te komen is vooraf een toezegging van de gemeente waar het kind of de jeugdige woonachtig is nodig. Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze zorgadviseur.

Een afspraak afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen.

Dit kunt u doen per telefoon op 0577-461040, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@spelpsychologenputten.nl Wij nemen dan contact met u op.

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald.

No show tarief

SPEL Psychologen Putten zal in voorkomende gevallen een rekening naar de cliënt sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van €75,- gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.