Wachttijden

 Er is veel vraag naar onze zorgverlening. Daarom kunnen wij u na aanmelding niet direct in zorg nemen.

 

Onze wachttijden tot intake zijn op peildatum 11-8-2021:

 

Volwassenen: 10 - 14 weken

 

Kind en Jeugd tot 18 jaar: 1 - 3 weken

 

 

 

 

 

weken

 

Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij binnen 2 weken contact met u op om alvast een datum te plannen voor de intake(s). Na de intake met de regiebehandelaar, zal de behandelaar contact met u opnemen voor het eerste behandelgesprek. In de meeste gevallen is er geen wachttijd tussen de intake en de behandeling. Wanneer de juiste behandelaar niet beschikbaar is, zullen er ter overbrugging afspraken bij de regiebehandelaar of een andere behandelaar gepland worden. 

 

Wachtlijstbemiddeling

Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. Wanneer de wachttijd voor u toch te lang is, kunt u contact op nemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).  Alle zorgverzekeraars bieden kosteloos zorgadvies aan. Ga voor meer informatie naar www.mijnzorgverzekeraar.nlEr kan gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat u terecht kunt voor een behandeling bij Spel Psychologen Putten. Het kan ook betekenen dat u bij een andere zorgaanbieder terecht komt.