Wachttijden

 Er is veel vraag naar onze zorgverlening. Daarom kunnen wij u na aanmelding niet direct in zorg nemen.

 

Onze wachttijden tot intake zijn op peildatum 27-7-2022:

 

Volwassenen: 26-30 weken

 

Kind en Jeugd tot 18 jaar: 8-10 weken

 

Volwassenen

Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij binnen 2 weken contact met u op om alvast een datum te plannen voor de intake(s). Na de intake met de regiebehandelaar, zal de behandelaar contact met u opnemen voor het eerste behandelgesprek. Ons streven is om binnen 2- 4 weken te starten met de behandeling. Wanneer de juiste behandelaar niet beschikbaar is, zullen er ter overbrugging afspraken bij de regiebehandelaar of een andere behandelaar gepland worden.