Met welke overige klachten kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht met de volgende klachten:

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (verstandelijke beperking, ADD/ ADHD, autisme spectrum stoornissen
 • Stemmingsstoornissen (depressieve klachten, verdriet en somberheid, uitgestelde rouwreactie)
 • Angststoornissen (fobie, paniekstoornis)
 • Dwangstoornissen
 • Voeding- en eetstoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornissen (psychosomatische klachten)
 • Gedragsstoornissen (impulsbeheersing)
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Persoonlijkheidsstoornissen (vroeg in het leven begonnen patronen die tot problemen leiden in persoonlijke en sociale situaties)
 • Psychotrauma en stressgerelateerde stoornissen (PTSS, complexe PTSS, hechtingsstoornis, dissociatieve stoornis)
 • Gezinsproblemen

Afhankelijk van de duur, aard en ernst van de problematiek kunnen deze klachten in de BGGZ of in de SGGZ worden behandeld en worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

U kunt ook bij ons terecht voor:

 • Relatieproblemen
 • Kinder- en jeugdproblematiek

Wanneer het gaat om de behandeling van kinderen en jeugdigen wordt gevraagd aan ouders en verzorgers een door ons ontworpen vragenlijst voor deze doelgroep in te vullen. Wanneer er sprake is van 2 gezagdragende ouders kan de behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar alleen plaatsvinden wanneer beide ouders toestemming geven . Wij zullen dan deze dan ook beiden bij de behandeling betrekken.

 • Mediation

Voor meer info hierover kunt u terecht bij onze zorgadviseur.