Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter en dus kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Hoewel SPEL Psychologen Putten er naar streeft om op deze website altijd correcte en actuele informatie te bieden, kan ze niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. SPEL Psychologen Putten sluit dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website.

Voor vragen en/of opmerkingen nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen