Klachten

Wij hechten waarde aan professionele, efficiënte en cliëntvriendelijke zorg en streven ernaar u te behandelen op een manier die aansluit bij uw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kunt u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. Dit helpt ons de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar. Mogelijk kan in een gesprek uw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

Heeft u een klacht over SPEL Psychologen Putten welke u schriftelijk kenbaar wenst te maken, vult u dan het onderstaande formulier in:

Klachtenformulier

Externe en onafhankelijke klachtenbehandeling

Wanneer u liever contact opneemt met een onafhankelijke klachtenbemiddelaar, kunt u uw klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht dan met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket.nl. Voor meer informatie: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg.

 

De Geschillencommissie

U kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt dit geschil en doet een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover: www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

U kunt onze klachtenregelement via onderstaande link inzien:  

Klachtenregelement