No Show Kosten   

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Dit kunt u doen per telefoon op 0577-461040, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@spelpsychologenputten.nl Wij nemen dan contact met u op. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald. Het No Show tarief bedraagt €75,-


Kosten    

Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, houdt u rekening met uw eigen risico. Het eigen risico is een afspraak tussen u en uw verzekeraar en zal elk kalenderjaar opnieuw ingaan. Deze eigen risico kosten moet u dus wel betalen (voor zover opgebruikt). 

Omzetplafond 

Voor 2024 hebben wij met alle verzekeraard een contract afgesloten.

De zorgverzekeraar-koepels Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en DSW werken met een zogenaamd “omzetplafond". 
Een zorgplafond houdt in dat wij jaarlijks een budget toegewezen hebben gekregen van deze zorgverzekeraars: jaarlijks kunnen wij tot een bepaald bedrag declareren. 

Wanneer u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraars en u bent reeds bij onze praktijk in behandeling dan kan het bereiken van het budget (zorgplafond) nooit een reden zijn om de behandeling stop te zetten of te pauzeren.  
Dit is schriftelijk vastgelegd in de contracten met deze zorgverzekeraars. 

Onze praktijk maakt aan het begin van elk kalenderjaar een verdeling met de instroom van intakes voor nieuwe cliënten. 

Hiermee proberen wij het budget van het omzetplafond dat wij toegewezen hebben gekregen door de zorgverzekeraars evenredig te verdelen over het hele jaar.  Zo proberen wij te voorkomen dat er een cliëntenstop ingesteld moet worden voor nieuwe intakes van deze zorgverzekeraars en cliënten altijd in aanmerking kunnen komen voor een intensief traject in FR.  

In de loop van het kalenderjaar kan blijken het budget van het omzetplafond bereikt wordt, ondanks dat wij alle maatregelen hebben getroffen om dit te voorkomen.  
Het kan dan nodig zijn dat een intake of een intensief traject in FR moet worden verzet naar het nieuwe kalenderjaar. 

Wanneer er wijzigingen zijn binnen contracten met verzekeraars zal het secretariaat contact met u opnemen.