Welkom bij SPEL Psychologen Putten

Welkom op de website van SPEL Psychologen Putten, een WTZi erkende GGZ- instelling die, in nauwe samenwerking met de huisarts,
zowel Basis GGZ(BGGZ) als Specialistische GGZ(SGGZ) aanbiedt bij de meest voorkomende psychische stoornissen maar vooral bij de behandeling van hechtingsproblematiek en vroegkinderlijke traumatisering.

Wie zijn wij?

SPEL Psychologen Putten biedt geestelijke gezondheidszorg door conventionele, beproefde behandelingen en methodieken vanuit verschillende disciplines te combineren met innovatieve concepten.

Deze innovatieve concepten ontlenen we o.a. aan de Nieuwe GGZ, een beweging binnen de GGZ die een nieuwe aanpak bepleit, waarbij zorg op maat weer ruimte krijgt, de groei naar autonomie centraal staat en het individu en zijn context bepalend zijn op weg naar een persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel.

Toegankelijkheid en gelijkwaardigheid tussen cliënt en behandelaar staan centraal. Zodoende vinden we samen de juiste oplossing en werken we doelgericht aan een spoedig herstel.

Waarin zijn wij gespecialiseerd?

We hebben in de loop van de afgelopen 30 jaar geconstateerd, dat sommige cliënten voortdurend moeilijkheden ervaren in het contact met anderen en vastlopen op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school of op het werk. Het vermogen tot aanpassing aan steeds verschillende situaties lijkt verminderd. Ons is gebleken, dat deze gang van zaken in belangrijke mate wordt bepaald door (al dan niet traumatische) ervaringen in de kindertijd en de puberteit. Vooral wanneer ouders/verzorgers zowel op zeer jonge leeftijd dan wel in de puberteit onvoldoende in staat bleken voldoende veiligheid en empathie te tonen, overbeschermend waren of wanneer er sprake is van stressvolle gezins- of sociale omstandigheden kan dit leiden tot chronische klachten.                                                                           

    Lees meer