Naast hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk trauma kunt u bij ons terecht voor de onderstaande zorgvragen: 

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (verstandelijke beperking, ADD/ ADHD, autisme spectrum stoornissen
 • Stemmingsstoornissen (depressieve klachten, verdriet en somberheid, uitgestelde rouwreactie)
 • Angststoornissen (fobie, paniekstoornis)
 • Dwangstoornissen
 • Voeding- en eetstoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornissen (psychosomatische klachten)
 • Gedragsstoornissen (impulsbeheersing)
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Persoonlijkheidsstoornissen (vroeg in het leven begonnen patronen die tot problemen leiden in persoonlijke en sociale situaties)
 • Psychotrauma en stressgerelateerde stoornissen (PTSS, complexe PTSS, hechtingsstoornis, dissociatieve stoornis)
 • Gezinsproblemen

Onze behandelmethoden

Bij vroegkinderlijk (complex) trauma en hechtingsproblematiek maken we onder andere gebruik van:

 • kortdurende psychodynamische psychotherapie(KPT)
 • mentalization based psychotherapie (MBT)
 • schematherapie
 • transference focused psychotherapie(TFP)
 • cognitieve gedragstherapie(CGT)
 • lichaamsgerichte therapie
 • mindfulness
 • EMDR
 • vaktherapie

Omdat bij de behandeling van complex trauma en hechtingsproblematiek non-verbale interventies van essentieel belang blijken te zijn, hebben we gekozen voor een natuurrijke omgeving, waar het accent ligt op beweging, zintuiglijkheid, lichamelijke sensaties, het bieden van veiligheid en het versterken van het mentaliserend vermogen. De inzet van dieren, zoals honden en paarden is daarbij een belangrijk hulpmiddel gebleken.

Soms is het niet altijd nodig om face to face contact te hebben met uw behandelaar. E-health/ blended care biedt u de mogelijkheid tot ondersteuning op afstand van uw behandelaar. 

Aanmelden

Voordat u op onze wachtlijst geplaatst kunt worden voor een intake, hebben wij een verwijsbrief nodig. Deze kan uw huisarts naar ons versturen via Zorgdomein. Medisch specialisten en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen.

Wanneer wij de verwijsbrief hebben ontvangen, maken wij een cliëntdossier voor u aan. U ontvangt automatisch een validatiebericht voor uw mobiele nummer en e-mail. Wanneer u deze gevalideerd heeft ontvangt u een uitnodiging voor het patiëntportaal en plaatsen wij u op onze wachtlijst.

Onze actuele wachttijd vindt u op de pagina wachttijd. Wij plannen 8 weken van te voren een intake in. Het secretariaat zal dan per mail of telefoon contact met u opnemen.

Afhankelijk of u een verwijsbrief heeft voor SGGZ of BGGZ plannen wij ook een 2e intake gesprek, daarna volgt een advies gesprek. Tijdens het advies gesprek wordt het behandelplan opgesteld en wordt u geïnformeerd welke behandelaar u wordt. Deze intake afspraken worden óm de week gepland. Uw behandelaar neemt na het advies gesprek contact met u op voor het inplannen van een eerste afspraak.

Meer informatie betreft de intake vindt u in ons professioneel statuur onder het kopje contact. 

Tot uw eerste intake afspraak bij ons, valt u onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts. 

No Show Kosten   

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Dit kunt u doen per telefoon op 0577-461040, bij de secretaresse of met een bericht op de voicemail. Of per email op info@spelpsychologenputten.nl Wij nemen dan contact met u op. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als “no-show” en niet door de zorgverzekeraar betaald. Het No Show tarief bedraagt €75,-


Kosten    

Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, houdt u rekening met uw eigen risico. Het eigen risico is een afspraak tussen u en uw verzekeraar en zal elk kalenderjaar opnieuw ingaan. Deze eigen risico kosten moet u dus wel betalen (voor zover opgebruikt). 

Omzetplafond 

Voor 2024 hebben wij met alle verzekeraard een contract afgesloten.

De zorgverzekeraar-koepels Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en DSW werken met een zogenaamd “omzetplafond". 
Een zorgplafond houdt in dat wij jaarlijks een budget toegewezen hebben gekregen van deze zorgverzekeraars: jaarlijks kunnen wij tot een bepaald bedrag declareren. 

Wanneer u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraars en u bent reeds bij onze praktijk in behandeling dan kan het bereiken van het budget (zorgplafond) nooit een reden zijn om de behandeling stop te zetten of te pauzeren.  
Dit is schriftelijk vastgelegd in de contracten met deze zorgverzekeraars. 

Onze praktijk maakt aan het begin van elk kalenderjaar een verdeling met de instroom van intakes voor nieuwe cliënten. 

Hiermee proberen wij het budget van het omzetplafond dat wij toegewezen hebben gekregen door de zorgverzekeraars evenredig te verdelen over het hele jaar.  Zo proberen wij te voorkomen dat er een cliëntenstop ingesteld moet worden voor nieuwe intakes van deze zorgverzekeraars en cliënten altijd in aanmerking kunnen komen voor een intensief traject in FR.  

In de loop van het kalenderjaar kan blijken het budget van het omzetplafond bereikt wordt, ondanks dat wij alle maatregelen hebben getroffen om dit te voorkomen.  
Het kan dan nodig zijn dat een intake of een intensief traject in FR moet worden verzet naar het nieuwe kalenderjaar. 

Wanneer er wijzigingen zijn binnen contracten met verzekeraars zal het secretariaat contact met u opnemen.