Naast hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk trauma kunt u bij ons terecht voor de onderstaande zorgvragen: 

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (verstandelijke beperking, ADD/ ADHD, autisme spectrum stoornissen
 • Stemmingsstoornissen (depressieve klachten, verdriet en somberheid, uitgestelde rouwreactie)
 • Angststoornissen (fobie, paniekstoornis)
 • Dwangstoornissen
 • Voeding- en eetstoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornissen (psychosomatische klachten)
 • Gedragsstoornissen (impulsbeheersing)
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Persoonlijkheidsstoornissen (vroeg in het leven begonnen patronen die tot problemen leiden in persoonlijke en sociale situaties)
 • Psychotrauma en stressgerelateerde stoornissen (PTSS, complexe PTSS, hechtingsstoornis, dissociatieve stoornis)
 • Gezinsproblemen