Wie zijn wij?

SPEL Psychologen Putten biedt geestelijke gezondheidszorg door conventionele, beproefde behandelingen en methodieken vanuit verschillende disciplines te combineren met innovatieve concepten.

Deze innovatieve concepten ontlenen we o.a. aan de Nieuwe GGZ, een beweging binnen de GGZ die een nieuwe aanpak bepleit, waarbij zorg op maat weer ruimte krijgt, de groei naar autonomie centraal staat en het individu en zijn context bepalend zijn op weg naar een persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel.

Toegankelijkheid en gelijkwaardigheid tussen cliënt en behandelaar staan centraal. Zodoende vinden we samen de juiste oplossing en werken we doelgericht aan een spoedig herstel.